Gymmet

Du som är medlem i Torsö Bygdegårds och idrottsförening har tillgång till det gym som finns i källaren på Torsö Bygdegård. Där finns både motions- och styrkeredskap att tillgå.